Общо събрание на НСОРБ

За събитието

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава на НСОРБ, със свое Решение №1.II/ Протокол №30/19.01.2023 г., Управителният съвет свиква заседание на Общото събрание на НСОРБ на 21 февруари 2023 г. (вторник).

Заседанието ще се проведе в гр. София, хотел „Маринела", зала „София Гранд" (бул. „Джеймс Баучер“ 100) от 11.00 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за дейността на УС на НСОРБ през 2022 г.

  2. Отчет за дейността на КС на НСОРБ през 2022 г.

  3. Програма за дейността на НСОРБ за 2023 г.

  4. Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2022г. и проектобюджет за 2023 г.

  5. Разни

Покана за участие в ОС  и материалите по Дневния ред са изпратени на 20.01.2023 г. до всички делегати на посочените от тях електронни пощи и чрез системата СЕОС. 

Програма

Принтирай Принтирай

1

Предварителна програма

9.00 – 11.00 ч.       Регистрация на делегатите и кафе

Заседание на Общото събрание

(11.00 - 13.30 ч.)

11.00 – 11.10 ч.      Приветствие на кмета на общината-домакин

                                Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община (поканена за участие)

11.10 – 11.30 ч.      Приветствие на министър – председателя на Р България       

11.30 – 11.40 ч.      Официално връчване на почетен знак на НСОРБ на главен комисар Николай Николов (поканен за участие)

11.40 – 11.50 ч.      Доклад на Комисията по проверка на пълномощията

11.50 – 12.10 ч       Отчет за дейността на НСОРБ за 2022 г.

                                инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново

12.10 – 12.25 ч.      Отчет за дейността на Контролния съвет на НСОРБ за 2022 г.

                                Денчо Бояджиев, председател на КС на НСОРБ, кмет на община Разград

12.25 – 12.40 ч.      Дискусия

12.40– 12.55 ч.       Програма за дейността на НСОРБ за 2023

                                Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян

12.55 – 13.10 ч.      Отчет на бюджет на НСОРБ за 2022г. и проектобюджет 2023 г.

                                 Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

13.10 – 13.30 ч.      Дискусия

13.30 – 14.30 ч.     Обяд

Условия за участие