Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

За събитието