Национална среща на експертите по програми и проекти от общините

За събитието

Експертите по програми и проекти в общините - след тригодишно прекъсване се събират на националната си среща

Столицата за поредна година ще бъде домакин на Срещата, заради многото гости от различни институции, имащи отношение към усвояването на средствата от ЕС – Управляващите органи на програмите, чиито бенефициенти са общините, Народно събрание, Министерски съвет, ресорни министерства, Агенцията за социално подпомагане, ДФ“Земеделие“, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Сметна палата,  Върховен административен съд; Дирекция АФКОС, МВР и др.

За участие в Събитието са поканени:

  • кметове и ресорни заместник–кметове;
  • директор дирекции, началник-отдели и общински експерти, ангажирани с общинските проекти;
  • председатели на ресорни постоянни комисии към общинските съвети и общински съветници.

Заявяването на участие се извършва само онлайн, не по-късно от 25 ноември (петък) на: https://forms.gle/MPq5ZPV1nzVhXxhFA

Очаквайте скоро допълнителна информация и програма на събитието.