Дискусионен форум на НСОРБ и НСОРБ-Актив с фокус върху Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г.

За събитието

На 2 и 3 февруари в София, хотел „Рамада“, ще се проведе дискусионен форум с фокус върху Закона за прилагане на разпоредби на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г., приет от 48-ото Народно събрание на 23 декември 2022 г.

За участие във форума са поканени финансисти, счетоводители, данъчни експерти, ресорни заместник-кметове, председатели на Общинските съвети, общински съветници от бюджетните комисии и кметове, при проявен професионален интерес.

Темите в програмата ще бъдат с акцент върху:

  • Изпълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и нормативните актове за неговото прилагане;
  • Изисквания и ограничения за периода до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.;
  • Възможности и ограничения за финансиране разходите на общините (МРЗ, ДДД, инвестиционни, отчисления и обезпечения по ЗУО);
  • Подходи и решения на общините до приемане на ЗДБРБ за 2023 г. за уреждане на бюджетните разплащания, осигуряване на собствените приходи; определяне на разчетни показатели за срока на действие на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.; ефективно приключване и разплащане на проектите с финансиране от ЕС и кандидатстване с нови проекти.

Регистрацията за участие във форума е отворена до 26 януари 2023 г. (четвъртък) и може да бъде направена  на следния линк: https://forms.gle/TtTe7eX6SaayZURt6

На интернет-страницата на НСОРБ-Актив ще намерите подробно описани условията за участие във форума: https://budget.namrb-activ.org/terms.