×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Events

Home | Events
заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост (ПКМФБОС)

заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост (ПКМФБОС)

Заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по местни финанси, бюджет и общинска собственост (ПКМФБОС) ще се проведе на 9-10 август 2022 г. (вторник...

09.08.2022 | see more →
Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

На 26 и 27 юли 2022 г. за пета година Сдружението и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив организират Националната среща на експертите по...

26.07.2022 | see more →
Обучение „Работа в Единния модел по заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

Обучение „Работа в Единния модел по заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

 

14.07.2022 | see more →
Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества

 

12.07.2022 | see more →
Предстоящо онлайн заседание на Постоянната ни комисия по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство

Предстоящо онлайн заседание на Постоянната ни комисия по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство

Каним членовете на Постоянната комисия по устройство на територията и недвижимото културно-историческо наследство на НСОРБ за участие в заседание,...

05.11.2021 | see more →
Предстоящо онлайн заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм на НСОРБ

Предстоящо онлайн заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм на НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България кани членовете на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и...

04.11.2021 | see more →