×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Дистанционни обучения

Home | Три безплатни обучения за общините провеждаме тази седмица

Три безплатни обучения за общините провеждаме тази седмица

07.02.2022
Три безплатни обучения за общините провеждаме тази седмица
 
Присъствените обучения, организирани в рамките на изпълнявания от НСОРБ проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, които ще се проведат през тази седмица са:
 
✅ Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса, 7 – 8 февруари 2022 г., СМОЛЯН
✅ Управление на отпадъците, 9 - 11 февруари 2022 г., ВЪРШЕЦ
✅ Предоставяне на социални услуги от общините, 9 – 11 февруари 2022 г., СМОЛЯН
 
Ако не сте успели да се заявите за участие до сега, можете да го направите за следващите безплатни обучения за февруари:
✅ Вътрешна организация на общинските дейности, 14 – 16 февруари 2022 г., ЛУКОВИТ
✅ Контролни функции на общините, 14 – 16 февруари 2022 г., ТЪРГОВИЩЕ
✅ Компетентности и правомощия на общинската данъчна администрация, 16 – 18 февруари 2022 г., ТЪРГОВИЩЕ
✅ Правомощия на кметските наместници, 16 – 18 февруари 2022 г., ЛУКОВИТ
✅ Превенция, управление на кризи и защита при бедствия, 21 – 22 февруари 2022 г., ПЛЕВЕН
✅ Управление на водите и екология, 21 – 22 февруари 2022 г., ВАРНА
✅ Устройство на територията, 21 – 23 февруари 2022 г., СЕВЛИЕВО
✅ Ефективно управление на общинското образование, 23 – 25 февруари 2022 г., ВАРНА
✅ Управление на общинските финанси, 23 – 25 февруари 2022 г., РАЗЛОГ
✅ Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма, 24 – 25 февруари 2022 г., СЕВЛИЕВО
 
 
 
Заявка за участие може да бъде направена онлайн на: https://forms.gle/sMK3DrjQazgDAGcE9.
Подробна информация, програми на обученията, както и следващи дати на провеждане можете да видите тук: https://www.namrb.org/obucheniq_2022
 
Обученията се провеждат съобразно въведените в страната противоепидемични мерки и актуалната към момента на провеждане заповед на министъра на здравеопазването.