×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

For Municipalities For Municipalities

Consultation papers

Home | For Municipalities | Consultation papers
Образец на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници

Образец на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници

По повод постъпила молба за съдействие от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", можете да ползвате образец на разрешение за извършване...

16.09.2022 | see more →
Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

Допълващи механизми или възможности за осигуряване на дърва за местното население и общински заведения

Смяна на предназначението, в горски територии, на земеделски земи, придобили характеристики на гора Във връзка с нарасналото търсене на дърва...

15.09.2022 | see more →
Колективен достъп на общините чрез платформата RegiX за справка от Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател на НАП

Колективен достъп на общините чрез платформата RegiX за справка от Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател на НАП

03.06.2022 | see more →
Консултативен материал на НСОРБ: Административното обслужване в общините: ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите

Консултативен материал на НСОРБ: Административното обслужване в общините: ключови промени в нормативната уредба и добри практики за модернизация на процесите и услугите

23.03.2022 | see more →
Указания на Министерството на електронното управление за изпълнение на изискванията за мрежова и информационна сигурност по отношение на информационните ресурси на администрациите

Указания на Министерството на електронното управление за изпълнение на изискванията за мрежова и информационна сигурност по отношение на информационните ресурси на администрациите

01.03.2022 | see more →
Задължение за плащане на такса за предоставяне на общински административни услуги на частните съдебни изпълнители (ЧСИ)

Задължение за плащане на такса за предоставяне на общински административни услуги на частните съдебни изпълнители (ЧСИ)

18.02.2022 | see more →
Данъчно третиране на възложени от общините дейности по чл. 19, ал. 2 на ЗУО и на събрани местни такси от предоставяне за ползване на обекти, публична общинска собственост – полезна съдебна практика

Данъчно третиране на възложени от общините дейности по чл. 19, ал. 2 на ЗУО и на събрани местни такси от предоставяне за ползване на обекти, публична общинска собственост – полезна съдебна практика

01.02.2022 | see more →
Анализ на ОСЕС за установените нередности през 2020 година

Анализ на ОСЕС за установените нередности през 2020 година

24.01.2022 | see more →
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в проектобюджета на МРРБ за 2022 г. за изработване на общи устройствени планове на общини

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в проектобюджета на МРРБ за 2022 г. за изработване на общи устройствени планове на общини

21.01.2022 | see more →