×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

News News

Стажантската програма на НСОРБ

Новини от ВУЗ

20.01.2022

АМВР разкрива пет нови магистърски програми в партньорство с ВСУ, УАСГ и МИ-МВР

Онлайн кръгла маса организирана от Академия на МВР се проведе днес, 11 февруари 2022, на която беше представен партньорския проект BG05M2OP001-2.016-0023 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Медицински институт на МВР“.

От следващата учебна година се очаква да стартират нови пет съвместни магистърски програми, съобразени с тенденциите на пазара на труд – „Противодействие на киберпрестъпността“, „Защита правата на човека“, „Управление при кризи от хуманитарен характер“, „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“ и „Безопасност на пътното движение“

От НСОРБ участие в срещата взеха началника на кабинета на изпълнителния директор г-жа Евгения Немска и парламентарния секретар г-н Благой Станчев.

За допълнителна информация и новини следете страницата на АМВР https://www.mvr.bg/academy

 

Актуални предложения от УАСГ:


  • 20 януари 2022 г.

Катедра "Пътища и транспортни съоръжения" на Университета за архитектура, строителство и геодезия обявява прием в две магистърски програми подходящи за повишаване квалификацията на общинските служители:

Подробна информация за програмите, както и възможност за реализация на специалистите, след завършване на курса на обучение можете да намерите тук.

Лице за контакт от катедра "Пътища и транспортни съоръжения" инж. Грета Георгиева, тел. 0888 59 30 26.