×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Activity Activity

Projects

Home | Activity | Projects
„Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители”
„Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители” see more →
Проект „ПРОГРЕС“ (Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване)
Проект „ПРОГРЕС“ (Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване) see more →
Проект PUnCH
Проект PUnCH see more →
Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“
Проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“ see more →
тест2
тест2 see more →
Test
Test see more →