×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Становища

Home | Activity | Opinions | Становище по проект на ПМС за условията и реда за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти

Становище по проект на ПМС за условията и реда за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти

15.08.2022

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Дирекция „Финанси на общините“

 

Категории