×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

Становища

Home | Activity | Opinions | Коментари и бележки по документите за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по ПВУ

Коментари и бележки по документите за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по ПВУ

12.08.2022
 

Категории