×
National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria

About us About us

NAMRB Team

Home | About us | NAMRB Team
 

"Звена към изпълнителния директор"

  • Кабинет на изпълнителен директор

  • Отдел ПР

  • Отдел Международно сътрудничество

"Звена към заместник изпълнителния директор"

  • Отдел Институционални проекти

"Основни екипи"

  • Екип “Местни политики и финанси”

  • Екип „Икономическо развитие и проекти на общините”

  • Отдел „Програми и проекти на общините”

  • Секретариат

  • Секретариат, отдел „Организация и логистика”

  • Хотел Гергини