Елена: единен телефон за обслужване на самотно живеещи и хора, поставени под карантина

Община Елена разкрива допълнителна услуга за самотно живеещи възрастни хора без близки, хора с двигателни затруднения и под карантина. В дните от понеделник до петък, във времето от 9 до 17 ч., на телефон 0879 101 458, могат да се подават заявки за доставка на хранителни продукти от първа необходимост и лекарствени средства.
Доставките ще стават на адрес, „до врата“, като ще се заплаща единствено стойността на стоките, а транспортът ще бъде безплатен. Услугата ще се предоставя във възможно най-кратък срок, по реда на постъпване на заявките.
По този начин се разширява обхватът на предоставяните услуги „Домашен социален патронаж“, „Патронажна грижа“, „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. Техните потребители ще продължат да бъдат обслужвани по досегашния ред, докато новата услуга е предназначена само за необхванатите нуждаещи се лица. За организирането ѝ ще се мобилизират собствени ресурси на общината, като се гарантират необходимите санитарно-хигиенни изисквания и се вземат всички мерки за безопасност.