Екипът на МРРБ – с разбиране за проблемите на общините

04.06.2021

361

 По инициатива на НСОРБ на 3 юни, ръководството на Сдружението се срещна със служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова. В срещата участваха заместник-председателите на УС Донка Михайлова – кмет на община Троян, Иво Димов – кмет на община Димитровград, Хасан Азис - кмет на община Кърджали, членовете на УС и КС на НСОРБ Димитър Бръчков, кмет на община Петрич; Владимир Георгиев, кмет на община Самоков; Никола Белишки, кмет на община Панагюрище; Галина Стоянова, кмет на община Казанлък, както и изпълнителния директор на Сдружението Силвия Георгиева. Темите обект на почти 3 часовия дебат с министъра включваха общинските инвестиции заложени в проекта на Националния ни План за възстановяване и устойчивост, прилагането на последните разпоредби в Закона за устройството на територията и паспортизацията на сградите, финансовите корекции по ОП „Региони в растеж“ и териториалните програми, подготовката на програмите с европейско финансиране за програмен период 2021-2027 и дейността на Регионалните съвети за развитие, развитието на ВиК-а сектора и децентрализацията.

Обсъдените въпроси:

План за възстановяване и устойчивост:

Кметът на Троян Донка Михайлова запозна министъра с очакванията на общините за финализирането на Плана за възстановяване и устойчивост в кратки срокове и последващото негово официално депозиране пред службите на Европейската комисия (ЕК). Местните власти настояват и в проекта на Плана да се запазят инвестициите в енергийна ефективност в частния и публичния фонд. За енергийна ефективност в сграден фонд са планирани общо 1 811.4 млн. лв., като за многофамилни и еднофамилни жилищни сгради и публични сгради, разпределението е съответно 1 427 млн. лв. и 384 млн. лв. Програма за финансиране на единични мерки за енергийна ефективност в еднофамилни и многофамилни сгради, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи е с индикативен бюджет от 32 млн. лв.

Министър Комитова информира кметовете, че екипът на МРРБ в спешен порядък преработва проектите в Плана от компетентност на министерството, съгласно получени коментари и бележки на ЕК. Програмите за енергийна ефективност в сграден фонд, категорично ще бъдат запазени в Плана, като понастоящем усилията са съсредоточени към подготовката на разяснителна кампания сред населението за ползите от санирането, както и върху характеристиките на бъдещите проекти- критериите за подбор на сградите. Плановете са и за организиране на обучения на администрациите, в т.ч. общинските за подготовката и менажирането на проектите за енергийна ефективност, разработването на пилотни и типови технически проекти отговарящи на критерии за устойчивост на инвестициите, спестявания на разходите за първична енергия, кръговост, зелени обществени поръчки и др. По разчети на ведомството за обновяване на всички жилищни сгради в страната ще е необходим ресурс от над 4 млрд. лв., при значително по-малък такъв заложен в Плана за възстановяване. Опция за осигуряването на по-широк обхват на Програмата за енергийна ефективност, както и за ангажираност на собствениците е техен принос към техническата подготовка на проектите.

Кметовете споделиха пред министъра, че до Програмата за енергийна ефективност следва да се осигури равнопоставен достъп на гражданите от всичките 265 общини, да се отчитат местните специфики и използва опита и капацитета на общините от реализацията на сходни проекти.

В рамките на около месец, МРРБ ще предостави на НСОРБ визията си за реализацията на Програмата за енергийна ефективност

Закона за устройството на територията и паспортизацията на сградите:

Кметът на община Самоков, информира че последните изменения в ЗУТ, които въведоха промени в режима на издаване на разрешение за строеж, затрудняват както общините с територии с неприложена регулация съгласно ПУП, така и инвестиционните инициативи на гражданите.

Регионалното министерство е наясно с проблемите следствие на промените в ЗУТ. Служебният екип ще подготви изменения в Закона за отпадане на проблемите текстове, които ще се внесат за разглеждане от бъдещото Народно събрание. Предстои да бъде предложена и промяна в текстове, касаещи задължителната паспортизация на сградите, която силно разтревожи хората в началото на годината. Министър Комитова изрази категоричната позиция на своя екип, че подобна диагностика на сградите, каквато по своята същност представлява процесът на паспортизация, следва да  се изисква само при намерение за извършване на строително-ремонтни дейности.

Финансовите корекции:

Кметовете на общини, запознаха служебния министър с фрапиращи и куриозни примери на наложени финансови корекции, както и на такива илюстриращи различно третиране на еднотипни нарушения. От министерството информираха, че са запознати с тези проблеми, като вече са назначени и проверки на дейността на Управляващите органи по темата.  

Министър Комитова изрази съгласие с позицията на НСОРБ по проекта  на закон за ВиК, който предвиждаше задължителна консолидация на сектора. Трезвото разбиране е за равнопоставено разглеждане на всички форми на собственост на ВиК системите. Кметовете предложиха и да бъде създаден фонд за развитие на неконсолидираните територии, паралелно с възможностите за реализиране на инвестиции в останалите райони.

От МРРБ се подготвят и актуализации в съставите на Регионалните съвети за развитие и Съвета по децентрализация, като след финализирането им, би могло да се свикат и проведат и техни заседания.

В заключения, участниците в интензивната дискусия се обединиха около идеята за провеждането на нарочни срещи посветени на европейските проекти на общините и развитието на ВиК-а сектора.

В рамките на мандата на служебното ръководство на МРРБ, ще продължи и традиционно доброто и интензивното взаимодействие с НСОРБ и общините.