Длъжност:Име и фамилия:Отговаря за:Телефон:E-mail:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Силвия Георгиева
Изпълнителен директорСилвия Георгиева+359 2 943 4467
+359 2 943 4468
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Теодора Дачева
Заместник изпълнителен директорТеодора Дачева0888 603 342
-
ЗВЕНА КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
Кабинет на изпълнителния директор
Евгения Немска
Началник на кабинетаЕвгения Немска0882 027 406
-
Благой Станчев
Парламентарен секретарБлагой Станчев0882 027 364
-
Аделина Кокенова
Административен сътрудникАделина Кокенова0885 159 409
-
Отдел "ПР, комуникации и издания на НСОРБ"
Кремена Цветкова
Началник отделКремена Цветкова-0882 280 786
-
Матилда Бахнева
Ст. експерт "Информационно-издателска дейност"Матилда Бахнева0889 622 551
-
Мария Яровая
Експерт "Дигитални комуникации и връзки с партньори"Мария Яровая0889 765 387
-
Ива Иванова
Експерт „Връзки с обществеността“Ива Иванова--
-
Отдел "Международно сътрудничество"
Яна Дочева
Началник отделЯна Дочева0882 656 123
-
Диана Кънева
Експерт "Международно сътрудничество"Диана Кънева0889 623 943
-
ОСНОВНИ ЕКИПИ
ЕКИП “МЕСТНИ ПОЛИТИКИ И ФИНАНСИ”
Даниела Ушатова
Ръководител екипДаниела Ушатова0882 661 231
-
Нели Стайкова
Ст. експерт “Общинска администрация”Нели Стайкова0887 115 797
-
Венцеслав Кожухаров
Ст. експерт "Електронно управление"Венцеслав Кожухаров0889 620 222
-
Юлия Иванова
Експерт ”Местни бюджети”Юлия Иванова0885 248 482
-
Пламен Петров
ЮрисконсултПламен Петров0887 070 224
-
Мила Гиздова
Ст. експерт „Териториално развитие”Мила Гиздова0889 609 858
-
ЕКИП „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ”
- -
Ръководител на екип- --
-
Симеон Петков
Ст. експерт “Земеделие, гори, селски и планински райони”Симеон Петков0899 923 772
-
Десислава Стойкова
ЮрисконсултДесислава Стойкова0882 629 781
-
Отдел "Програми и проекти на общините"
Веселка Иванова
Началник отделВеселка Иванова0889606288
-
Полина Косева
Ст. експерт "Инвестиционни проекти на общините"Полина Косева0882 592 456
-
Венелин Велчев
Експерт "Неинвестиционни проекти на общините“Венелин Велчев0882 390 927
-
Ренета Милушева
Специалист "Програми и проекти"Ренета Милушева0882 629 780
-
СЕКРЕТАРИАТ
Марияна Николова
Ръководител СекретариатМарияна Николова0882 515 966
-
Маруся Ганкова
Главен счетоводителМаруся Ганкова0889 603 295
-
Симона Кирилова
Ст. експерт „Финансово управление и счетоводство”Симона Кирилова0889 624 539
-
Юлияна Колева
Експерт „Членски състав и представителство”Юлияна Колева0889 624 216
-
Маpин Никoлов
Системен администраторМаpин Никoлов-
-
Секретариат, Отдел "Организация и логистика"
Стела Иванова
Началник отделСтела Иванова0888 288 090
-
Маринела Петрова
Експерт "Логистика"Маринела Петрова0889 612 963
-
Петя Иванова
Координатор/ фронт офисПетя Иванова0882 896 225
-
Румен Райчев
Шофьор - доставчикРумен Райчев0889 622 488
-
ЗВЕНА КЪМ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
Отдел "Институционални проекти"
- -
Началник отдел- --
-
Маруся Цветкова
Старши експерт „Институционални проекти“Маруся Цветкова0898 408 712
-
Виктор Георгиев
Координатор проектиВиктор Георгиев0882 390 928
-
Мария Иванова
Координатор проектиМария Иванова--
-
Хотел "Гергини"
Дарина Гатева
УправителДарина Гатева0882 629 780
-