Ефективно управление на общинското образование

Обученията по модул “Ефективно управление на общинското образование”, ще бъдат проведени на следните дати:

  • 23 - 25 февруари 2022 г. Място на провеждане – гр. Варна Хотел "Аква" 4*.
  • 16 - 18 март 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 28 - 30 март 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 6 - 8 април 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 16 - 18 май 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 22 - 24 юни 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 14 - 15 юли 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 5 - 7 октомври 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 10 - 12 октомври 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.
  • 26 - 28 октомври 2022 г. Място на провеждане – уточнява се.

 

ПРОГРАМА