Дунавски воден форум 2022

09.05.2022

91

На 28 и 29 юни 2022 г. в Тирана, Албания ще се проведе  Дунавският воден форум за 2022 г., като непосредствено след форума на 30 юни ще се състои и конференция на тема "Сравнителен анализ и управление на активи – ключови инструменти за регулаторите и вземащите решения". Конференцията се организира по Дунавската програма за водите, управлявана от IAWD и Световната банка, и съфинансирана от австрийското правителство, в сътрудничество с Асоциацията за водоснабдяване и канализация на Албания (SHUKALB).

Очаква се във форума да е включат над 150 представители на водния сектор от дунавския регион, като национални институции (министерства, регулатори); национални водни дружества, комунални услуги, местните власти; представители от платформите на регулаторни агенции; представители от организации на речни басейни; представители от ЕС, на ООН, GIZ, SDC, Световната банка и други двустранни донори и МФИ; младежки представители; академичните среди; частни дружества; НПО, и други. за да обсъдят връзката между енергията и водата от различни гледни точки. На сесиите ще бъде представено и проучено развитието на енергийния пазар и последиците от него върху комуналните услуги в региона, иновативните технологии, финансирането, както и създаването на възможна среда за модернизация и реформа.

Програмата и допълнителна информация за регистрация и логистика за участието можете да намерите на страницата на проявата на следния линк: (https://www.iawd.at/eng/event/711/details/w/0/2022-danube-water-forum/).

Работният език на форума е английски, осигурен е превод и на албански език. Таксата за участие (100 евро) включва двудневно събитие, храна и социални прояви. Говорителите са освободени от такса. Крайният срок за онлайн регистрация е 31 май.