Добрич: ще се изгражда нов градски център

В Добрич се пристъпва към изграждане на нов градски център, съобщи кметът Йордан Йорданов на пресконференция след обобщаване на резултатите от обществено допитване. От участвалите близо 2200 граждани в анкета на общината 1770 оценяват състоянието на настилката в пешеходната зона като лошо и повечето настояват за нови решения за големите пространства, в които искат да се впишат цветни фигури, фонтани и други елементи на градския дизайн, както и да се подобри осветлението, каза Йорданов.

Много участъци на пешеходната зона са компрометирани и ремонтите са започнали още с пускането й в експлоатация през 2012 година, като общината ще търси трайно решение с поставянето на устойчиви на местните климатични условия плочи - поне с неколкократно по-голяма дебелина от сегашната настилка.

Общината ще обяви конкурс за идеен проект за нов градски център, в който се очаква да се включат архитекти от цялата страна, а вероятно и екипи от чужбина, заявиха от кметската управа. За поетапното благоустрояване на централните зони ще се търси подкрепа по европейски програми или общината ще осигури финансиране с кредити.