Добрич: Кметът на Общината Йордан Йорданов инициира среща на кметове от областта с народни представители

 
Среща на кметовете на общините от областта и добрички народни представители инициира кметът на Добрич Йордан Йорданов. В срещата днес участваха кметовете на общините Каварна, Шабла, Крушари, Генерал Тошево, Тервел и народните представители Йорданка Костадинова, Галина Събева, Деница Сачева, д-р Ивайло Христов и Мая Димитрова.
Кметовете поставиха наболели проблеми, свързани с пътната инфраструктура, ВиК инфраструктурата, законодателни промени и промяна на стандартите на социалните услуги. Те се обединиха около идеята работна среща между добричките народни представители и кметовете от областта да се провеждат периодично, за да могат депутатите да лобират за решаване на проблеми от местно значение. 
Кметът на Добрич Йордан Йорданов постави на дневен ред промени в закона за финансовата децентрализация на общините, за да може местната власт да оперира с повече правомощия. Той се фокусира и върху необходимостта от законодателни промени в определяне на стандартите за социални услуги. Не на последно място той постави проблема с регламентиране на използването на пиротехнически средства от гражданите поради зачестили инциденти. При регламентирането ще се засили контрола от страна на институциите и ще се използва като превантивна мярка. Кметът акцентира и върху довеждащата ВиК инфраструктура, водоснабдяването и проблемите за възстановяване на настилките след ВиК авариите. Проблемът касае всички общини и предвид факта, че ВиК – Добрич АД е 100% държавно дружество, е необходимо управленско решение. Кметът се ангажира до края на лятото и началото на есента да бъде готов техническия проект за пълно реновиране на пешеходната зона на Добрич. Той подари на депутатите компас с герба на Община град Добрич, който да насочва и да го води за решаване на проблемите на североизточния регион.
От участието на народните представители стана ясно, че предстои приемане на държавния бюджет, в който депутатите ще настояват за увеличение на разходите за издръжка на общините, средствата за капиталови разходи, както и стандартите за социални услуги. Депутатите, които участваха в работната среща се обединиха около съвместни действия за развитието на област Добрич.