Добрич: преустановяване посещенията на всички детски площадки и помощ за закупуване на стоки и лекарства

 Във връзка с обявеното извънредно положение, община град Добрич събира информация за нуждаещи се лица от следните целеви групи:
- самотноживеещи възрастни хора, без близки и роднини;
- хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ;
- лица, които са в карантина.

На горепосочените целеви групи общината може да предоставя следните социални услуги:
- закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителите;
- заплащане на месечни сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и др. разходи;
- съдействие за снабдяване с предписани лекарства.

Услугите ще се предоставят в системата на Домашен социален патронаж в община град Добрич.

Желаещите, които отговарят на изискванията, могат да подават информация на телефон: 058/602 724.

Със Заповед на кмета на общината Йордан Йорданов, като противоепидемична мярка на територията на община град Добрич до 29.03.2020 г. се преустановяват посещенията на обектите:
1. Център за защита на природата и животните, град Добрич;
2. Всички детски площадки на територията на град Добрич;
3. Спортна зала „Добротица”, стадион „Дружба”, както и всички останали спортни съоръжения на територията на СК „Простор”.
Противоепидемичните мерки по заповедта са в сила до изричната им отмяна.