Добрата координация с НСОРБ е важно условие за добрата работа на Парламентарната комисията по регионална политика

19.01.2022

185

На фона на развиващите се многопланови кризи и предстоящата амбициозна законодателна програма на Парламента, добрата координация между ресорната комисия и НСОРБ е важно условие за ефективността на работата, подчерта председателят на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Настимир Ананиев при откриването на първата работна среща на депутатите с част от ръководството на НСОРБ. Като приоритетни в дейността на комисията през настоящия мандат той очерта темите за децентрализацията, която е категорично заложена и в Коалиционното споразумение, както и анализа на нуждите от преразглеждане на картата на общините в контекста на данните от последното преброяване.

  

Представителите на НСОРБ потвърдиха своята позиция по отношение на децентрализацията, че е крайно време да бъде въведен механизъм, който да позволява част от приходите, реализирани не територията на даден регион, да бъдат инвестирани в неговото развитие по волята на гражданите. „Считаме, че имаме определяща роля да привличаме инвеститори, те да създават работни места, ние да им изграждаме пътна инфраструктура и да им създаваме условия за работа“, каза Михайлова. Тя е на мнение, че е напълно логично една макар и малка част от доходите върху данъците на физически лица да остават в общините. „Досега тези данъци отиваха в държавния бюджет и от там по една доста неясна формула достигаха в по-малко или в повече до определени общини. Надяваме се заедно да вървим към промяна в това отношение“ – заяви пред депутатите кметът на община Троян Донка Михайлова.

  

Кметът на Димитровград Иво Димов обърна внимание, че решения с дългосрочна проекция върху живота на хората не могат да бъдат вземани само на база механични показатели, какъвто е броя на населението. Определящият фактор трябва да бъде създаването на гаранция, че всеки гражданин, независимо от това къде е избрал да живее, ще има възможност да получава полагащите му се публични услуги в пълен обем и с необходимото качество, подчерта заместник-председателят на НСОРБ. Той заедно със своите колеги, изразиха удовлетвореността на местната власт, че темата за децентрализацията вече заема важно място в обществения дневен ред и на институциите. Димов запозна депутатите с някои основни законодателни приоритети, от гледна точка на НСОРБ и изрази готовността за съдействие в хода на обсъжданията и анализа на различните предложения.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева очерта възможните аспекти на по-тясно и ползотворно сътрудничество и маркира основните насоки, в които Сдружението може да съдейства  на народните представители в ежедневната им работа. Тя изрази надеждата на общините приеманите от парламентаристите решения да се отличават с устойчивост и сподели очакването 47-ият Парламент да преодолее някои негативни практики – вмъкването на важни промени в нормативни актове между четенията в зала, когато вече не се изисква съгласуване със заинтересованите страни, сериозни промени в други закони в преходните и заключителни разпоредби, както и практиката с подзаконови нормативни актове на общините да бъдат вменявани задължения, които законът не е предвидил.

Промени в Закона за обществените поръчки и Закона за устройство на територията ще бъдат сред приоритетите на депутатите от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. По думите на председателя й Настимир Ананиев, предстои отговорна и динамична работа за осъществяване на промените, „които хората биха искали да са се случили вчера“.

 

Фотокредит: Цветомир Петров, БТА