До 15 юли можете да заявите участие в Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

12.07.2021

217

Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска потвърди участие в Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, която НСОРБ и НСОРБ-Актив организират на 22 и 23 юли в к.к.,,Албена“.

От Агенцията за социално подпомагане ще се включи Венелина Богданова, началник-отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, а от Агенцията за качеството на социалните услуги ще присъства Албена Топалова, главен експерт в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“.

Във форума за възможностите за финансиране на социалните услуги със средства от европейските фондове ще участват представители на Управляващите органи на Програмата за храни и Програмата за развитие на човешките ресурси

УО на Програмата за храни, ще бъде представен от Ирена Огнянова, главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“ и Радослав Димитров, главен експерт в отдел „Мониторинг“, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“.

От УО на ОПРЧР ще участват Наталия Ефремова, заместник-главен директор и Десислава Георгиева – Ушколова, началник-отдел „Програмиране и договаряне“, ГД ЕФМПП. 

Акценти в програмата на Събитието ще бъдат:

  • Прилагане на нормативната уредба в областта на социалните услуги от общините;
  • Възможностите за финансиране на социалните услуги;
  • Добри практики по организация на услугите;
  • Общинските социални и здравни услуги в Бюджет`2022;
  • Политики за ранно детско развитие.

По традиция, в Срещата участват широк кръг представители на общините: експерти, директор дирекции и началници на отдели „Социални дейности“ и „Здравеопазване“; заместник-кметове, отговарящи за хуманитарни дейности, общински съветници от ресорните комисии, както и доставчици на социални услуги, при проявен интерес.

Регистрацията за участие в Срещата се извършва само онлайн най-късно до 15 юли 2021г.: ТУК

На страницата на Събитието са публикувани предварителна програма и информация с условията за участие.