До 10-ти декември се набират проектните идеи по Програмата за сътрудничество със Северна Македония 2021-2027

03.12.2021

131

 

На 10 декември (петък) изтича крайният срок за подаване по електронен път на проектни идеи в рамките на Интегрираната териториална стратегия на Програмата Интеррег -ИПП България- Северна Македония за периода 2021-2027.

В рамките на проведените уебинари за разясняването на кампанията по набирането на проекти, в периода 17-25 ноември, участие взеха повече от 170 представители на браншови сдружения, нестопански организации, предприятия и общини.

Презентации от проведените уебинари може да намерите на: http://www.ipa-cbc-007.eu/integrated-territorial-stategy-news/over-170-organizations-bulgaria-and-republic-north-macedonia.