До 10 юли се отчита топлия обяд по ОП Храни

25.06.2021

166

Средствата по общинските проекти за топъл обяд са обезпечени до 10 декември.

За да бъде установен реалният размер на усвоения финансовия ресурс по операция „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, както и да бъдат изготвени разчети за прехвърлянето на формирани икономии за обезпечаване предоставянето на храна до края на годината, Управляващият орган е уведомил общините чрез ИСУН 2020 за необходимостта от отчитането на проектите им.

Съгласно информацията, до 10 юли чрез  ИСУН  2020  общините следва да депозират съответните пакети отчетни документи за изпълнението на проектите им по процедурата, като в тях се отчете и м. юни 2021 г.