Дни на пътната безопасност. Всяка община може да стане партньор.

09.09.2021

145

Поредното годишно издание на инициативата Дни на безопасността ROADPOL ще се проведе в периода 16 – 22 септември 2021 г.

ROADPOL е Европейска мрежа на службите на пътната полиция, като партньор в нея от българска страна е МВР. Тазгодишното издание на Дните на пътната безопасност е част от финансирания от Европейския съюз проект STRIDER II. Фокусът на инициативата е 21 септември да бъде отбелязан като ден без загинали при пътни инциденти.

В България инициативата се провежда под патронажа на Министерството на вътрешните работи. Мотото на кампанията в България е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“.

По повод провеждането на кампанията министърът на вътрешните работи изпрати нарочно писмо до основни държавни институции – министерства, агенции, както и до НСОРБ с предложение да оценят възможността да се включат в кампанията като партньори.

За Дните на безопасността ROADPOL партньорите могат да организират свои инициативи, събития, дейности за повишаване на пътната безопасност. Желателно е информация за събитията да се разпространи чрез всички възможни комуникационни канали.

Възможни събития в подкрепа на инициативата са:

  • Разпространение чрез комуникационните ви канали на мотото на кампанията, призиви за безопасно поведение на пътя, съобщение Дни на безопасността ROADPOL и др.;
  • Провеждане на тематични работни срещи, форуми и др. с различни групи участници в пътното движение или партньори под мотото на кампанията;
  • Организиране на конкурси, концерти, изложби с мотото на кампанията;
  • Изработване и разпространение на информационни материали с относимо съдържание и мотото;
  • Изработване на презентации, видеоматериали с възпитателен и образователен характер с мотото на кампанията, които могат да бъдат разпространени чрез ел. страница на ROADPOL;
  • Провеждане на тематични състезания, викторини, демонстрации, занимателни игри и др.

Можете да станете партньори на кампанията като:

  • се регистрирате на официалния сайт на ROADPOL Safety Days на адрес: www.roadpolsafetydays.eu ;
  • потвърдите желанието си за партньорство в инициативата и пред националния координатор Главна дирекция „Национална полиция“ на адрес: oppgdnp_nap@mvr.bg . Така ще бъдете добавени в списъка на партньорите за България, публикуван на интернет страницата на пътна полиция ( www.mvr.bg/opp ) в специалната рубрика ROADPOL Safety Days. Ако желаете можете да изпратите и ваше лого/герб.

При необходимост от допълнителна информация или подкрепа при регистрация и отразяване на събития можете да се обръщате към националните координатори от ГДНП: Мария Ботева – сл. тел. 02/ 982 99  63; Йордан Зашев – тел. 02/ 982 99 21; Атанас Терзиев – тел. 02/ 982 99 32, а също и да изпращате съобщения на ел. адрес: oppgdnp_nap@mvr.bg .

 

Призоваваме общините да оценят своите възможности за подкрепа и ангажираност към повишаване на пътната безопасност и при желание да се включат като партньори в тази инициатива.