Днес е крайният срок за записване на участие в две от безплатните обучения на НСОРБ

28.06.2021

281

Днес е крайният срок за записване на участие в две от безплатните обучения на НСОРБ, в които могат да участват представители на общините от области Русе, Разград и Силистра, Търговище и Шумен.

Обучението „Взаимодействие на общините с НПО и бизнеса“ ще се проведе на 1 и 2 юли 2021 г. в гр. Русе, хотел „Бистра и Галина“. Повече информация вижте на: https://www.namrb.org/predstoiashtcho-bezplatno-obutchenie-vzaimodejstvie-na-obshtchinite-s-npo-i-biznesa-01-i-02-iuli-2021-g

 

На същите дати - 1 и 2 юли 2021 г., отново в гр. Русе, но в хотел „Космополитан“, ще се проведе безплатно обучение Опазване на културно-историческото наследство и развитие на туризма“. Повече за обучението и формуляр за онлайн заявяване на участие можете да видите тук: https://www.namrb.org/predstoiashtcho-bezplatno-obutchenie-opazvane-na-kulturno-istoritcheskoto-nasledstvo-i-razvitie-na-turizma-1-i-2-iuli-2021-g

 

 

Всички разходи за участие в обученията се поемат по проекта, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община. 

Крайният срок за регистрация е 28 юни 2021 г.  

Настоящите обучения са част от мащабната обучителна програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Предвидено е до края на 2023 г. да се проведат над 220 обучения по 15 ключови за общините теми.