Дистанционно обучение

 

Интернет платформа за безплатни дистанционни обучения на служители от общинските администрации в рамките на проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: https://obuchenie.namrb.org/