Димитровград: Общината приема предложения за носители на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” 2022 г.

Община Димитровград приема предложения за носители на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” 2022 г.

Предложение за награждаване не може да се прави от самите кандидати за наградата. Аргументираните предложения за наградите се подават писмено в рамките на 2 машинописни страници в деловодството на Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” №15, не по-късно от 20 февруари 2022 г.

Предложенията се подават лично или по пощата (важи датата от пощенското клеймо). Не се приемат предложения, постъпили по и-мейл. Носителите на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” се определят от 7-членна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Димитровград. Предложените от комисията лауреати се утвърждават с решение на Общински съвет – Димитровград.

Наградите „Пеньо Пенев“ се връчват от Кмета на Община Димитровград на официална церемония по време на Дните на поезията (27 април – 7 май 2022г.), като лауреатите получават диплом, пластичен знак и парична награда.