×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания
Очакваме становища по проектонаредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийни спестявания на сгради

Очакваме становища по проектонаредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийни спестявания на сгради

На страницата за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране...

25.11.2022 | виж още →
Коментирайте Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

Коментирайте Наредбата за плащания, верификация, възстановяване и отписване на неправомерни разходи по Програмите 2021-2027

На  https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7273  е публикуван проект на Наредба за определяне на правилата за извършване...

24.11.2022 | виж още →
Коментирайте проекта на Насоки за енергийна ефективност на жилищните сгради- II

Коментирайте проекта на Насоки за енергийна ефективност на жилищните сгради- II

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на...

23.11.2022 | виж още →
Коментирайте измененията в Правилника за прилагането на ЗРР

Коментирайте измененията в Правилника за прилагането на ЗРР

На Портала за обществени консултации https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7256  е  публикуван за обществено обсъждане...

21.11.2022 | виж още →
Проучване на НСОРБ по Проект на национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

Проучване на НСОРБ по Проект на национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

Проектът на Национална стратегия за цифрова реформа на строителния сектор е разработен от Министерство на регионалното развитие и...

14.11.2022 | виж още →