Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Актуални проучвания

Начало | Дейност | Проучвания и анализи | Актуални проучвания
Традиционно проучване на НСОРБ относно ставките на местните данъци и такси през 2024 г.

Традиционно проучване на НСОРБ относно ставките на местните данъци и такси през 2024 г.

НСОРБ провежда традиционното си проучване за приетите от общинските съвети ставки на местните данъци и размери на основните местни такси за...

22.01.2024 | виж още →
Предвиждат се промени в наредбата за компенсиране на намалените приходи от обществените превози за определени категории пътници

Предвиждат се промени в наредбата за компенсиране на намалените приходи от обществените превози за определени категории пътници

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за изменения и допълнения в Наредбата за...

17.11.2023 | виж още →
Очакваме коментари от общините, участващи в местни инициативни рибарски групи

Очакваме коментари от общините, участващи в местни инициативни рибарски групи

Управляващият орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. инициира писмена процедура за одобрение на критериите за...

04.08.2023 | виж още →
Коментирайте Условията за кандидатстване по процедура за уличното осветление по ПВУ

Коментирайте Условията за кандидатстване по процедура за уличното осветление по ПВУ

В  ИСУН 2020 (government.bg) е публикуван за обществено обсъждане, проект на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор „Подкрепа за...

25.07.2023 | виж още →
Очакваме коментари по Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

Очакваме коментари по Проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки

На Портала за обществени консултации е публикувано предложение за изменение на Закона за обществените поръчки (ЗИД на ЗОП) на следния линк:...

13.06.2023 | виж още →
Очакваме коментари по проектопромени в програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Очакваме коментари по проектопромени в програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

На страницата за обществени консултации на МС е публикуван проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от...

30.05.2023 | виж още →
Повторно обществено обсъждане на Единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ

Повторно обществено обсъждане на Единните указания за кандидатстване с концепции за ИТИ

На Проект за обществено обсъждане на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ | МРРБ (mrrb.bg) е публикуван за повторно обществено...

26.05.2023 | виж още →
Коментирайте проекта на националните правила за допустимост на разходите по Програмите финансирани от ЕФСУ

Коментирайте проекта на националните правила за допустимост на разходите по Програмите финансирани от ЕФСУ

На https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7533 е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за определяне...

03.04.2023 | виж още →
НСОРБ сигнализира за трудности при отчитането на проектите за топлия обяд

НСОРБ сигнализира за трудности при отчитането на проектите за топлия обяд

С нарочно писмо, НСОРБ сигнализира Управляващия орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане за увеличената административна...

31.03.2023 | виж още →
Коментирайте Указанията за набиране на проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Коментирайте Указанията за набиране на проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/12149 е публикуван за обществено обсъждане проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова...

22.03.2023 | виж още →