×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Дейност Дейност

Партньорство

Начало | Дейност | Партньорство

НСОРБ е организация с изявена социална ангажираност и подкрепя инициативи, обвързани с нейните цели и приоритети, в сферата на компетентност на органите на местната власт и с издигане и утвърждаване на авторитета на българските общини.

НСОРБ подкрепя общественозначими каузи и кампании чрез отразяване в своите комуникационни канали и информиране на своите членове.


За партньорство при планирането, организирането и реализирането на публични събития и обществено значими кампании могат да кандидатстват юридически лица, държавни и общински органи и институции.


Кандидатстващите за партньорство с НСОРБ трябва да представят:

Цялата информация и необходимите Приложения можете да изтеглите тук: