Десети годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

11.08.2021

814

 

На https://danube-region.eu/danube-events/10th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-danube-region/ може да се регистрирате за участие в 10-тия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Форумът ще се проведе на 26-27 октомври в  хибриден формат, при който организаторите и представящите участници (т.нар. лектори) ще са физически в Братислава, а регистриралите се участници ще имат възможност за интерактивно онлайн включване в дискусиите.

Тазгодишното мото на форума е „Участие и дигитализация“. На фона на големите очаквания към дигитализацията като стимул за устойчиво, иновативно и проспериращо бъдеще, в рамките на форума ще се дискутират теми и въпроси, като:

  • Предпоставки за дигитализация, ориентирана към гражданите и значението й;
  • Процедури за вземане на цифрови решения и предоставяне на цифрови услуги, за нуждите на хората;
  • Макрорегионално електронно участие и принос на Стратегията за повишаване на електронното участие в региона;
  • Умения необходими на гражданското общество и публичните власти, за включване в дигиталния преход.