Депутатите от ПГ „Обединени патриоти“ подкрепят предложението на общините за по-голяма гъвкавост в управлението на местните финанси

07.05.2020

107

Кметът на община Елин Пелин и член на УС на НСОРБ бе модератор на работната среща, проведена от ръководството на Сдружението с народните представител Искрен Веселинов – съпредседател на ПГ „Обединени патриоти“ и Борис Ячев – заместник председател на парламентарната група.

„Общините да не приемат подход, който ще насочи  негативните икономически ефекти към тях чрез намаляване на местните данъци и такси“ – категоричен бе в експозето си Ивайло Симеонов. Той и неговите колеги от УС на НСОРБ Иво Димов – кмет на Димитровград, Донка Михайлова – кмет на Троян и Хасан Азис – кмет на Кърджали, запознаха народните представители с драстичния спад на приходи в бюджетите на общините за първите месеци на 2020 г. Кризата и въведеното извънредно положение оказват сериозно негативно влияние върху финансовите параметри на общините, което поставя на изпитание както цялостната дейност на местната власт, така и значителни за обществото инвестиционни проекти.

Кметовете споделиха с народните представители, че въвеждането на допълнителни облекчения и освобождаване от данъци на част от икономическите оператори, освен другите негативни ефекти и трудности за общините, може да доведе до вълна от отказ за плащане на данъчните задължения от граждани и фирми, които не попадат в обхвата на мярката. Всяка една община, в рамките на своите възможности и съобразно своя икономически профил, вече е приела пакет от мерки, насочени към облекчаване на бизнеса. Всяка от тях има пряк негативен ефект върху местните финанси, но общините проявяват отговорно отношение и разбиране за стратегическата важност на икономиката за бързото възстановяване на страната.

Разпространяваната в публичното пространство информация за възможно освобождаване от данъци, провокира гражданите също да се въздържат от плащане и това изправя общините пред сериозната криза, в която се намират.  Има общини, които са събрали едва 30% от своите приходи, в сравнение с предходната година, въпреки създадените условия за  дистанционно плащане. Ако депутатите смятат, че допълнителни отстъпки за фирмите трябва да бъдат предоставени за сметка на общините, редно е да предвидят реципрочна компенсация от държавния бюджет. Кметовете проявяват разбиране, че това в момента това е невъзможно и затова считат за уместно да защитят обществения интерес, а той е свързан с дофинансиране на жизненоважни за хората дейности и гарантиране на необходимите публични услуги.

Кметовете подчертаха, че осигуряването на бюджетния баланс е важно, за да бъдат гарантирани освен дейностите на общините и необходимите разплащания към бизнеса, като изпълнител на възложени дейности.

Народните представители от ПГ „Обединени патриоти“ информираха ръководството на НСОРБ за важни въпроси, свързани с обсъжданата проблематика, които са били обект на внимание между коалиционните партньори: мерки за увеличаването на работните места, ускоряване на важни инфраструктурните обекти - магистрали, ремонтите на язовири и виадукти. Сред приоритетните са доизграждането на магистрала „Хемус“, пътят Ботегврад - Монтана - Видин, тунела под Шипка, обходът на Бургас. Предстоят ремонти на над 200 язовира. По думите на народните представители в коалицията има съгласие относно бъдещето на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за която държавата разполага с неусвоен ресурс от ок. 950 млн. лв. по думите на народния представител Борис Ячев. Обмисля се формулата на съвместно участие на държавата и гражданите при благоприятно за хората съотношение.

Кметът на Кърджали Хасан Азис припомни, че българските общини са от институциите, ангажирани на първа линия в борбата с коронавируса – факт, който често се пропуска. До момента общините демонстрират завидна адекватност и отговорност, подчерта заместник-председателят на УК на НСОРБ и обърна внимание, че общините очакват от законодателите подкрепа за увеличаване на източниците за приходи и гарантиране на тяхната стабилност.

Председателят на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов увери кметовете, че намерението на неговите колеги, заложено във внесения законопроект, предвижда Общинските съвети да имат правото да освобождават от местни данъци и такси граждани и фирми, в рамките на своята компетентност. „Нямали сме желание законодателно да ви принудим да промените данъците, а да дадем тази възможност, ако желаят общините да го направят. Не е коментирано в новия закон дали ще бъде дадено подобно правомощие на Общинските съвети. Ще вземем това предвид и ще го докладваме на ПГ“ – заяви по време на дискусията Искрен Веселинов и пое ангажимента да запознае колегите си с позицията на общините.

Народните представители от ПГ „Обединени патриоти“ коментираха и част от предложенията на НСОРБ за подкрепа на общините и изрази готовност да проведе разговори с министъра на околната среда и водите за предоставяне на възможност средствата, депозирани в РИОСВ в съответствие с разпоредбите на ЗУО да бъдат използвани при необходимост от общините за дейности, свързани с устойчивото развитие.

Депутатите не изключват и възможността при благоприятно развитие на обстановката, да има възможност за допълнително подпомагане на общините, но по-голяма категоричност може да има след края на месец май.

Всички предложения на НСОРБ насочени към стабилизиране на бюджетите на общините и някои от обсъжданите по-дългосрочни мерки ще бъдат изпратени на народните представители до края на седмицата. Народните представители от „Обединени патриоти“ изразиха готовност подобни работни срещи да се превърнат в практика и декларираха, че вече имат някои идеи за допълнителни собствени приходи на общините, но е добре да има ясна перспектива за икономическото развитие и бюджетна перспектива.