Дарителски кампании със съдействието на фонд „13 века България“

03.09.2021

164

В изпълнение на своята мисия да организира и подпомага дарителството в областта на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери, Националният дарителски фонд „13 века България“ слага началото на нов проект – дарителския сайт „КауЗа БГ“ ( www.causabg.com ) в подкрепа на общественозначими каузи. На платформата юридически и физически лица могат да предлагат  инициативи, които да бъдат реализирани като дарителски кампании, след одобрение от Управителния съвет на Фонда.

„КауЗа БГ“ предлага възможност за всеки да сподели своята идея, да я развие сред съмишленици и да потърси обществена подкрепа с цел осъществяването на смислен проект в полза на обществото. Гарант за честното събиране и разходване на средствата е 40-годишната работа и отдаденост в набирането на дарения на Националният дарителски фонд „13 века България“.

Инициативата функционира съгласно утвърдени условия за набиране и одобрение на кампании, както и правила за регистриране и представяне на парични дарения, постъпили чрез дарителския сайт. Фондът осигурява възможност на дарителите да правят парични дарения онлайн чрез електронна платежна система (PayPal) и по банков път. След приключване на кампанията и сключване на писмен договор с получателя, набраните парични средства се превеждат съобразно волята на дарителите. НДФ „13 века България“ държи на прозрачност след приключила кампания за целевото разходване на средствата и ще публикува цялостен отчет на сайта.

Дарителският сайт е двуезичен – на български и английски език, което осигурява на създадените чрез него кампании достъпност и в чужбина. „КауЗа БГ“ включва и блог, в който популярни и признати предподаватели и хора на изкуството ще споделят свои впечатления за ролята на дарителството. Можете да разгледате блога тук: https://causabg.com/blog/ .