Даниел Панов пред студенти от ВТУ: „Време е да преформатираме живота си“

08.05.2020

96

Даниел Панов запозна възпитаниците на висшето училище, в който той самият е защитил магистратура в областта на публичната администрация, с особеностите на извънредното положение и важната роля на местните власти в цялостния процес на управление на държавата в този труден момент. Той обърна внимание на бързата и навременна реакция на правителството и общините, които приложиха солиден пакет от противоепидемични мерки и в значителна степен защитиха здравето и живота на множество хора, а статистиката и сравнението с други европейски държави потвърждава тези твърдения.

В непринуден разговор кметът на Велико Търново разказа за временните ограничения, предприети по места, за мотивите, които диктуват едно или друго управленско решение в трудната ситуация и говори пред студентите за трудния баланс между строгите мерки и разбирането за нуждите на хората в различни региони.

Панов представи трудностите, пред които поставя извънредното положение както бизнеса и хората, така и администрациите на общините, които трябва в кризисните условия да гарантират нормалното функциониране на държавата. Специално внимание обърна на работата на общинските служители, които в извънредното положение са натоварени допълнително с около 120 нови задачи, произтичащи от въведените противоепидемични мерки. Освен дезинфекцията на публични пространства и осигуряване безопасността на хората, за което великотърновският кмет благодари на органите на реда, регионалните здравни инспекции и общинските служби. Той обърна особено внимание на работата на служителите от социалните звена по места. Всеки ден над 200 жители на община Велико Търново получават в домовете си, още 120 – патронажна грижа.

„Днес, когато ние възприемаме мерките за социална дистанция едва ли не като „присъда“, е добре да си дадем сметка, колко възрастни хора са обречени да живеят в социална изолация до края на живота си. В много села в страната има по 3 до 10 жители. Те са откъснати от здравни услуги, аптека, социални дейности, общуване. Много хора, дори в гъсто населените жилищни блокове, живеят изоставени от своите деца и близки, на други – близките са в чужбина. Всеки от вас може да се огледа и ще срещне поне 3-ма човека, за които от години социалната изолация е начин на живот. Това е сериозен проблем, защото тези хора, изоставени от своите близки, също се нуждаят от подкрепа и от помощ. Единствените хора, които полагат грижи за тях, колкото и странно да ви се стори, това са служителите на общинските социални служби. Те ги посещават за помощ, за доставка на храна, за здравни грижи, за почистване и т.н. Социалните работници им осигуряват защитни средства, дезинфектанти, обясняват им как да полагат минимални грижи, на които са способни. Благодарение на служителите от социалните институции и общините – в страната няма забравени в кризата, дори тези, чиито близки са ги изоставили. Затова в България няма забравени хора!“ – подчерта в обръщението си към студентите Даниел Панов и благодари от свое име и от името на своите колеги-кметове и на доброволците, които в тежи тежки моменти се отзоваха и с готовност помагат да организираме грижата за хората в нужда. Повече от 3 600 са доброволците, набрани по общини, които помагат с доставка на храни, медикаменти и стоки от първа необходимост.

Председателят на НСОРБ разказа за сложния процес, в който общините трябваше да реконструират общинските болници, за да създадат условия за лечение на пациенти с COVID-19. Вече близо 3 000 легла има в 79 общински болници, а това означава обособяване на отделение, специална вентилация, изолация, отделни входове и изходи за персонала и за пациенти, подход за линейки – почти цялостно преустройство.

Незабележими за хората, но важни за бизнеса са специалните пакети от икономически мерки, приети от общините, които включват освобождаване от наеми на общински имоти, от заплащане на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение.

Панов подчерта, че в условията на извънредно положение всички общини значително са разширили обхвата на предлаганите електронни и дистанционни услуги и на практика общините извършиха революционен преход към електронното управление. Той сподели, че новите условия са дали възможност на редица кметове да се преборят с консерватизма на администрацията и това е един от положителните ефекти на новата ситуация.

Като особено важен елемент от работата на общините Даниел Панов очерта работата по европроекти, която в по-голямата си степен продължава. Почти ежедневно се променят условията, свързани с управление на проекти, финансирани с европейски средства – а контролът и правилното изпълнение там са от особено значение, изтъкна той. Много от мерките за подкрепа – социалните услуги, в образователната сфера, се осигуряват от правителството също със средства от ЕС. Това е свързано със спешна подготовка и кандидатстване за финансиране. Има проекти, които се подготвят буквално за часове, окомплектоват се с необходимите документи, за да може общината да осигури така необходимия в кризисни времена средства. Над 234 милиона лева от европрограмите  досега са насочени за борба с COVID-19 у нас, подчерта в своята видеолекция председателят на НСОРБ.

Извънредното положение не е прекратило работата на кметовете по планирането на новия програмен период, сподели Даниел Панов и разказа, че той и неговите колеги редовно участват в различни консултативни съвети и тематични работни групи, които разработват новите оперативни програми. Те вече са подготвени в първите си варианти и можете да се запознаете с тях на сайта на НСОРБ.

Въведените правила за работа наложиха и специални изисквания за работата на Общинските съвети, сподели Панов и подчерта ролята на НСОРБ, което подготви и да предложи спешни законови промени, за да може работата на общинските съвети да не бъде блокирана.

В разговора си със студентите от ВТУ, Даниел Панов сподели и подробности от „кухнята“ на местната власт. Ако работата на кметовете досега е била в режим „24/7, понякога с почивен ден“, то сега е преминала към режим „24/7 – без почивен ден“. И обясни, че във всяка община от първия ден на извънредното положение, функционира Общинския кризисен щаб, чийто председател навсякъде е кметът на общината, който взема решения по всички важни за хората въпроси и създава среда за ефективна и бърза съвместна работа на множество институции.

Панов разказа за Националната информационна система за борба с Covid-19, разработена от Министерството на здравеопазването, която осигурява достъп на общините до Регистъра на поставените под карантина лица.  Сподели за опита на ръководеното от него Сдружение в разпределянето на даренията за общините и подчерта, че подборна информация за всяко от получените и разпределени дарения е публикувана на страницата на НСОРБ в интернет. Той благодари от името на НСОРБ на всички собствениците на фирми и предприятия от цялата страна, които въпреки трудностите, които преживяват, остават обществено отговорни и солидарни.

„Извънредното положение създава много възможности“ – подчерта Даниел Панов. В цял свят се говори за изцяло нов подход към пътуванията, към туризма, много бизнеси цялостно променят организацията на производството си, значителна част от дейностите са изведени в дигиталното пространство. Великотърновският кмет даде примери с много фирми от региона, които са успели в кратки срокове да реорганизират своите производства и в момента са едни от водещите износители на предпазни средства и материали.

„Извънредното положение значително повиши хигиенните навици и това никак не е малко. Разви нови взаимоотношения – научи ни да селектираме верните приятелства, да общуваме, макар и по телефон или видеочат с близките си, да се интересуваме от хората, които се справят с живота по-трудно. Направи ни по-отговорни, защото за онези, които всеки ден сме на работа е важно да спазваме всички правила за безопасност, иначе застрашаваме живота на своите любими хора, на децата, на бебета, на възрастните си родители“ – сподели Панов и благодари на хората, които в дните на Великденските празници са проявили отговорност към своите близки и са се вслушали в призива на властите и църквата.

В края на своята онлайн лекция пред студентите от ВТУ, Даниел Панов си позволи да им даде и един практически съвет: „Най-важният навик, който съм усвоил в студентските си години, това е умението да се ориентирам в информацията. И днес си давам сметка, че това е едно от най-важните умения в живота. Времето на изолация ви дава уникалната възможност да четете, да четете различни неща, да гледате филми, лекции, блогове, брифинги, стрийминги, лайфове и какво ли не.  Мислете за всяка информация, която получавате или която някой се опитва да ви пробута. Проверявайте я. Сега поне затова имате време. Така ще оцените и достоверността на информацията и стойността на хората или медиите, които ви я предоставят. Извънредното положение свършва на 13 май – само след няколко дни. След малко повече от 2 месеца ще започнем да се връщаме към нормалния живот, но умението да боравите с информацията от първа ръка е най-важният навик, който можете да изградите в тези дни на социална дистанция.“

В края на своя разговор с възпитаници на Великотърновския университет, кметът на Велико Търново ги призова да използват времето на изолация, за да подкрепят на младите хора, които завършват в безпрецедентно сложна за тях и близките им ситуация, като им помогнат да направят своя правилен избор за продължаване на образованието. Той призова студентите да станат посланици на своя университет като запишат и разпространят свои обръщения за висшето училище, за своята специалност, за любимите си преподаватели или просто да разкажат за своите емоции и за студентския живот в Старопрестолния град.

Като кмет на Велико Търново, Панов пое ангажимента да продължи да работи, заедно със своя екип, за развитието на общината и в подкрепа на инвеститорите, чиито усилия създават от Велико Търново едно от най-желаните места за живот у нас.