ДАЕУ предоставя безвъзмездно услугата „WEB електронна поща“ за общините

02.02.2021

329

 
Държавна агенция „Електронно управление“ разработи нова облачна услуга „WEB електронна поща“, която се предоставя безвъзмездно за държавни институции, областните и общински администрации. Услугата е достъпна в Интернет и осигурява всички функции, характерни за услугите на електронната поща.
Мултипотребителският (multi-tenant) режим на „WEB електронна поща“ дава възможност за пълна автономност на нейното използване. Отделните администрации имат изключителни права над собствена част (tenant) от услугата и възможност сами да администрират и управляват пощенските акаунти на служителите си. Администрирането се извършва лесно, през удобен WEB интерфейс.
Служителите могат да използват пощенските си акаунти през потребителски WEB интерфейс, през MS Outlook или друг пощенски клиент, както и през мобилни устройства.
Услугата може да работи, както в под-домейн на домейн egov.bg, така и в съществуващ публичен интернет домейн, регистриран на името на администрацията-потребител.
 
Повече информация ще намерите на страницата ни в раздел "В помощ на общините": https://www.namrb.org/daeu-predostavia-bezvazmezdno-uslugata-web-elektronna-poshtcha-za-obshtchinite