ХХXV-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НСОРБ

09.05.2022

272

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава на НСОРБ, със свое решение №2.1.I./Протокол №24/27.04.2022 г, Управителният съвет свиква заседание на Общото събрание на НСОРБ на 7 юни 2022 г. (вторник).

Заседанието ще се проведе в гр. София, хотел „Милениум", зала „Гранд Милениум" (бул. Витоша 89В) от 10.30 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за дейността на УС на НСОРБ през 2021 г.
  2. Отчет за дейността на КС на НСОРБ през 2021 г.
  3. Допълване състава на Управителния съвет.
  4. Програма за дейността на НСОРБ за 2022 г.
  5. Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2021 г. и проектобюджет за 2022 г.
  6. Разни

Материалите по дневния ред са изпратени на посочения от делегатите електронен адрес и чрез Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС).

След приключване на дебатите по дневния ред на заседанието е предвидено време за дискусия по актуални за общините въпроси.

В тази връзка, при планиране на участие, моля да имате предвид следния времеви график:

9.00 - 10.30 ч.          Регистрация на делегатите на общините в Общото събрание

10.00 - 13.30 ч.       Заседание на Общото събрание на НСОРБ

15.00 - 18.00 ч.        Съпътстващ дискусионен форум „Бъдещето на Европа и България през призмата на кризите”

19.30 ч.         Официална вечеря. На вечерята ще бъдат връчени наградите на Фонд Флаг по случай 15-годишнината на Фонда и 15 години от присъединяването на България в ЕС.

На следващия ден, 8 юни (сряда) в периода 9.30 – 12.30 ч. можете да вземете участие и в международния форум с домакинството на НСОРБ „Местните и регионални власти от ЦЕИ в пост-кризисна Европа: перспективи за по-устойчиво и стабилно бъдеще“.

Форумът е в рамките на българското председателство на Централноевропейската инициатива през 2022 г. В програмата ще бъдат представени добри практики за зелени решения и енергийно независими общини от Югоизточна Европа. Поканени са представители на асоциации на местни власти от 15 европейски държави, както и генералните секретари на Централноевропейската инициатива и СЕОР, изпълнителния директор на НАЛАС и представители на Министерството на външните работи и Министерството на околната среда.

 

С оглед добрата предварителна подготовка, ще очакваме в срок не по-късно от 31 май 2022 г. да попълните и изпратите електронния формуляр за заявяване на участие, който е изпратен заедно с поканата и материалите до делегатите в ОС.

 

ВАЖНО! В случай, че е настъпила промяна на делегата от общинския съвет, моля да ни уведомите, като ни изпратите ново решение, в което изрично е посочено, че съответното лице е избрано за „Делегат в Общото събрание на НСОРБ“.  Моля имайте предвид, че не всеки новоизбран председател на ОбС е делегат – необходимо е отделно решение за определянето му!