Бургас, Русе, Стара Загора, Пловдив, Ловеч и Сливен с отличия за успешно реализирани проекти по ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“ през годината

03.12.2021

197

„България може да бъде реален и първокласен бенефициент, а не помощен партньор в реализирането на европейските проекти“ – изрази надежда кметът на община Бургас и член на УС на НСОРБ Димитър Николов, който беше домакин на  Годишната информационна среща на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. Събитието събра заместник-министрите на МРРБ Нина Стоименова и Валентин Граматиков с представители на областни администрации и местни власти в реновираната по програмата сграда на „Център за съвременно изкуство и библиотека“ в община Бургас.

   

Ръководителят на Управляващия орган (УО) на ОПРР и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова поздрави участниците и изрази задоволство, че добрите примери по Програмата могат да бъдат не само споделяни, но и успешно мултиплицирани и в други регионални и местни инициативи. Тя сподели амбицията следващият програмен период да бъде още по-успешен и европейските средства да достигнат до повече малки общини. „Като управляващ орган на една от най-големите и мащабни програми в България с интерес очакваме новите проекти от всички райони в страната, за да може да променяме България и да я правим едно по-добро място за живеене,  чрез подобряване както на качеството на живот, така и социалните придобивки за населението“, заяви заместник-министър Стоименова.

 „Чест е да Ви приветствам в емблематичната сграда за Бургас, която с помощта на ОПРР успяхме да адаптираме в нова регионална библиотека. Колеги кметове, бъдете смели! Изграждайте библиотеки. По-лесно е да правим пътища и инфраструктурни подобрения, но по-трудно и по-предизвикателно е да изграждаме сгради, в които ще се развива нашето бъдеще“, приветства кметът на община Бургас Димитър Николов и сподели, че след реновирането на сградата, библиотеката има над 5 000 нови читатели – деца и младежи. Кметът изрази надежда, че скоро българските градове ще бъдат водещи в партньорските програми с други европейски градове.

Представителят на УО на ОПРР и началник-отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ Ивайло Стоянов презентира приоритетите за новия програмен период на ОПРР 2021 – 2027 г., насочени към балансирано териториално развитие, справяне с демографските дисбаланси в страната, стимулиране на икономически растеж, създаване на привлекателна среда за живот, както и достъп до качествени здравни, образователни и социални услуги, култура, забавления, спорт, работа и отдих. Стоянов заяви, че Програмата ще насърчава сътрудничества между държавни органи, областни администрации, общински власти,  образователни и научни организации, синдикати, НПО и др.

В рамките на събитието заместник-министър Стоименова отличи общини за добро партньорство с Оперативната програма през изтичащия програмен период.

В категорията „Общини, приключили с най-добро финансово изпълнение през 2021“, първенец е Община Русе с малко над 19 млн лв. одобрени разходи от УО за 2021г., включващи проекти за подобряване на градския облик и архитектурната среда. Втори са Община Стара Загора с 16 млн лв. привлечени средства в проекти за модернизиране и обновяване на градската инфраструктура, като наградата получи Георги Симеонов, директор дирекция „Инвестиции и европейски програми“. Община Пловдив заслужи отличие с реализирани проекти на стойност 17 млн лв. за обновяване на училища, детски градини, социални жилища и икономически зони.

В категорията „Най-иновативен обект“, насочена към атрактивни проекти, увеличаващи привлекателността на населените места, призът получи Община Бургас за проекта „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“.

В категорията „Най-отговорен поглед в бъдещето“, отличаваща иновативни партньорски споразумения за подготовка на интегрирани териториални инвестиции за следващия период, заместник-министър Стоименова награди кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова за инициативата по подписването на партньорството „По водите на река Осъм“ и заместник-кмета на Община Сливен Стоян Марков за споразумението за развитие на индустриални зони и привличане на инвеститори между общините Сливен, Ямбол и Тунджа.