Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Указания

Начало | За общините | Указания | Указания по предоставянето на административни услуги от тематичен раздел „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ като електронни услуги

Указания по предоставянето на административни услуги от тематичен раздел „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ като електронни услуги

17.05.2023
Указания по предоставянето на административни услуги от тематичен раздел „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ като електронни услуги

През 2020 г. зачестиха жалбите постъпили в МЕУ, по повод затруднения при предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ), от общинските администрации от раздел „Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“, в това число услуги с № 2017, 2020, 2073, 2079, 2080, 2107, 2110, 2132 и 2390. Като причина за отказ от тяхното предоставяне, в случаите на заявяване по електронен път, през информационната система за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или през Портала на електронното управление е изискването в Закона за гражданската регистрация заявлението да се подава лично на гише или от упълномощено лице с представяне на нотариално заверено пълномощно.

Създалата се ситуация наложи МЕУ да се обърне към МРРБ, като компетентна институция по ЗГР, с молба за становище по създадения казус. В своя отговор МРРБ дава разяснение по тълкуването на израза „лично“, като потвърждава допустимостта за предоставяне като електронни на услугите № 2017, 2020, 2073, 2079, 2080, 2107 и 2132. За предоставяне на услуги № 2110 и 2390 като електронни, следва да се вземе и становището на МП и Областните управители, предвид техните компетентности. Пълният текст на писмото на МРРБ може да видите ТУК.

В своето писмо МЕУ напомня, че съгласно чл. 5, ал. 5 от Закона за електронното управление административните органи имат и задължението да впишат средствата за електронна идентификация в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията (например, в полето с общото описание на услугата). Общините следва да обърнат внимание за изпълнението на това изискване. Писмото на МЕУ ще намерите ТУК.

Нивото на осигуреност на средствата за електронна идентификация за заявяване на конкретна е-услуга не зависи от това коя е общината изпълнител, а от показателите, посочени в Методиката, утвърдена със Заповед № ДАЕУ-7420/28.04.2021 г. на председателя на Агенцията. Това означава, че за всяка от е-услугите, предоставяни през Единния модел, общините следва да определят общовалидно за всички изпълнители на услугата ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация.

За уточняване на подхода за определяне на нивото на осигуреност при заявяване на е-услугите в този специфичен случай, на 10.08.2021 г. в ДАЕУ се проведе работна среща между експертите на Агенцията и НСОРБ. На нея беше прието Сдружението да организира изготвянето, в съответствие с Утвърдената Методика на съгласувано с общините предложение, за ниво на осигуреност при заявяване на изпълняваните от тях е-услуги през Портала на електронното управление. За целта, с участието на членовете на ПК АООА, през септември 2021 г. беше изготвена таблица за нивото на осигуреност за 165 общински административни услуги, регистрирани в АР, която може да изтеглите от тук.

Връзката между ниво на осигуреност на е-услугата и средството за е-идентификация е както следва:

  • Ниво на осигуреност „високо“ – средство за идентификация КЕП;
  • Ниво на осигуреност „значително“ – средство за идентификация ПИК на НАП, ПИК на НОИ, УКД на НЗОК, за което е въведена допълнителна еднократна парола (втори фактор) за автентикация;
  • Ниво на осигуреност „ниско“ – средство за идентификация ПИК на НАП, ПИК на НОИ, УКД на НЗОК.