Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Oбучения 2023

Начало | За общините | Oбучения 2023

През 2023 г., ще се организират 74 присъствени обучения по ключови общински теми. Разработени са 5 изцяло нови обучителни модула, а информацията в останалите е актуализирана.

Предлаганите обучения са с преобладаващо практическа насоченост и са предназначени за заместник-кметове, общински експерти и служители. Допустимо е участието и на служители от администрацията на кметствата, на общински предприятия, инспекторати и други вътрешни звена на общинската администрация.

Всички разходи за участие се поемат от НСОРБ, с изключение на пътните разходи на участниците, както и разходите за шофьорите. Няма ограничения за броя общински експерти от една община.

Важно! В обученията не могат да участват служители, които вече са преминали присъствени или дистанционни семинари по същата тема. Съгласно изискванията на проекта, е недопустимо участието на изборни- кметове и общински съветници.

 

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.

Започна приемът на заявки за присъствените обучения през месеците април, май и юни

Започна приемът на заявки за присъствените обучения през месеците април, май и юни

Отворена е регистрацията за участие в присъствените обучения, реализирани по проект  „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на...

06.03.2023 | виж още →
График на обученията през 2023 г.

График на обученията през 2023 г.

20.12.2022 | виж още →

Как да се включа в обучение?

12.12.2021 | виж още →