Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Консултативни материали

Начало | Ръководството на НСОРБ се срещна с Главния прокурор Иван Гешев

Ръководството на НСОРБ се срещна с Главния прокурор Иван Гешев

11.11.2022
Ръководството на НСОРБ се срещна с Главния прокурор Иван Гешев

По инициатива на Главния прокурор на Република България Иван Гешев днес, 11 ноември, се проведе среща с ръководството на НСОРБ, на която бяха обсъдени възможностите за по-ефективен диалог между структурите на прокуратурата и местната власт.

На срещата присъстваха заместниците на Главния прокурор Пламена Цветанова, Красимира Филипова, Десислава Пиронева, Даниела Машева, Борислав Сарафов, който е и директор на Националната следствена служба, както и говорителят на Главния прокурор Сийка Милева.

От НСОРБ в срещата взеха участие председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов, заместник-председателят на УС Донка Михайлова – кмет на Троян, членовете на УС Димитър Бръчков – кмет на Петрич, Емил Кабаиванов – кмет на Карлово, Десислава Тодорова – кмет на Борован, Мердин Байрям – кмет на Върбица, Никола Белишки – кмет на Панагюрище, членовете на Контролния съвет Петър Паунов – кмет на Кюстендил, Васко Стоилков – кмет на Сливница, и Неби Бозов – кмет на Сърница, както и изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева.

Между Прокуратурата и НСОРБ ще бъде създадена работна група, която на експертно ниво да дискутира проблеми от компетенциите на двете страни и да предлага възможности за ефективното им решаване. В рамките на постоянно действащата работна група ще бъдат подготвяни и съвместни предложения за промени в законодателството и ще бъдат търсени възможности за унифициране на практиката на Прокуратурата по отношение прилагането на правомощията й по контрол на законодателството, което е пряко свързано и с работата на общинските съвети.

Главният прокурор предвижда активизиране и на диалога с гражданите, като срещите му в цялата страна ще продължат и на тях ще присъстват и кметове на общини от региона при обсъждане на въпроси от широк обществен интерес. Целта е важни за хората теми да бъдат дискутирани на място и да бъдат разяснявани възможностите на държавните и местните органи за тяхното решаване, да бъде търсено единодействие по наболелите проблеми и законодателни промени.

Кметовете запознаха Главния прокурор с част от горещите теми. На първо място те откроиха тревожните данни за нарастване на пътните произшествия и формиращото се общо усещане за безнаказаност на нарушителите. Според Главния прокурор, на инцидентите трябва да се гледа като на симптоматика за сериозни проблеми в различни държавни системи и да бъдат търсени комплексни решения – както на нормативно ниво, така и по отношение на организацията и функционирането на компетентните институции.

Обсъждани бяха и въпроси, свързани със сигурността на гражданите, особено в малките и отдалечени населени места, опазването на имуществото и селскостопанската продукция, злоумишлени действия, водещи до унищожаване на културни ценности и други проблеми, изискващи категорична компетентна намеса от различни нива на управлението. Една от целите на предстоящите работни срещи по места е именно създаването на условия за по-добър и ефективен диалог на местната власт с Прокуратурата, за да може преобладаващата част от проблемите да бъдат решавани на регионално ниво. В тях лично ще участва и Главният прокурор, който подчерта важността на пряката комуникация с хората.

Сред приоритетните за общините въпроси са и извършваните проверки за законност върху актовете и действията на органите на местната власт. Кметовете споделиха за протести от Прокуратурата и отмяна на незаконосъобразни актове на общинските съвети, които нерядко водят до ограничаване правомощията на органите на местно самоуправление да решават и регулират въпросите от местно значение. Немалко са случаите, когато на общинските съвети не се предоставя възможност да отстранят констатирани нередности преди внасяне на протести пред административните съдилища. Отмяната на разпоредби от подзаконови нормативни актове на общинските съвети води до невъзможност за предоставяне на определени местни услуги, блокира вътрешни административни процеси и дейности на отделни звена от администрацията и е свързана с допълнителни разходи за процесуално представителство.

Членовете на ръководството на НСОРБ споделиха и за случаи на оспорване от Прокуратурата на разпоредби от общински наредби с мотив „липса на законово основание“. Практиката и конкретни примери ще бъдат в обсега на внимание на съвместната работна група, която предстои да бъде сформирана по предложение на Иван Гешев. Първите обсъждания по темата ще се проведат до края на месеца.

Инициативата на Главния прокурор за по-тясна комуникация с местната власт в търсене на ефективни решения за всички граждани срещна пълната подкрепа на ръководството на НСОРБ. Желанието за динамичен и конструктивен диалог и от двете страни не се възприема само като комуникация между институциите, а като партньорство в разрешаването на редица проблеми и обединяване на усилията за търсене на по-голяма ефективност от всички институции.