Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Консултативни материали

Начало | За общините | Консултативни материали | Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

07.11.2022
Нова вътрешна електронна услуга за общините за справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, издадени от началото на 2020 година

В продължение на последните две години НСОРБ поставяше пред Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), Министерството на електронното управление (МЕУ) и Министерство на здравеопазването (МЗ) проблема за липса на достъп от страна на общините до справки от издадените след началото на 2020 г. експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК в Единната информационна система на медицинската експертиза (ЕИСМЕ), поддържана от Националната Експертна лекарска комисия (НЕЛК). Причина за това стана въвеждането от началото на 2020 г. в експлоатация на нова Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ЕИСКМЕ) собственост на Министерство на здравеопазването и разработена от „Информационно обслужване“ АД. След 15.10.2020 г. беше преустановено въвеждането на данни за издадените експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК в ЕИСМЕ, като същевременно не са мигрирани данните към новата система. Не е реализирана интеграция на новата система със системата за обмен на справочна и удостоверителна информация RegiX за извършване на удостоверяване на факти и обстоятелства, вписани в регистри, за което от страна на МЕУ многократно са отправяни искания към МЗ. Липсата на данни за издадени експертни решения през този период увеличи административната тежест при предоставяне на определени административни услуги от страна на общините.

За решение на създадения проблем, до възстановяване възможността за достъп на общинските администрации до удостоверителни регистрови справки от протоколите на НЕЛК/ТЕЛК, МЕУ разработи за тях вътрешна административна електронна услуга ВАЕУ), която се реализира през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) към която са свързани всички общини. За целта в профилите на общините в раздел „Изпрати съобщение“ е създаден шаблон на съобщение с надпис „Справка за ТЕЛК“. Чрез него общината може да изпрати до МЗ искане за справка от издаден протокол като посочи име и ЕГН на лицето. Изготвената справка се връща на заявителя отново през ССЕВ. При общините с извършена интеграция на ползваната ИС със ССЕВ справката ще постъпи директно в тяхната ИС. Останалите общини ще получават заявените справки в профила си в ССЕВ.

НСОРБ разпрати до кметовете и секретарите на общини по електронната поща писмо със съобщение за новата ВАЕУ към което е приложено подробно указание за процедурата по заявяване на посочената справка.

В случай на допълнителни въпроси по новата ВАЕУ може да се обръщате към Цветелина Тодорова – експерт, анализатор на работни процеси, I-ва степен, Дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“ в МЕУ, тел. 0897 063 736, ел. поща: t.todorova@egov.government.bg