×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Начало | За общините | Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво | Информационни дни за Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Информационни дни за Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

11.02.2022
Информационни дни за Шестата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Секретариатът на Националната платформа на партньорите за добро демократично управление на местно ниво (Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“, МРРБ) организира през месец април 2022 г. онлайн информационни дни за оказване на методическа помощ и практически насоки за подготовка на кандидатурите на общините за участие в процедурата за присъждане на Европейския етикет.

Конкретните дати на събитията са определени по райони, както следва:

  • Северозападен район, включващ общините в областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен – 1 април 2022 г.
  • Северен централен район, включващ общините в областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра – 5 април 2022 г.
  • Североизточен район, включващ общините в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен – 7 април 2022 г.
  • Югозападен район, включващ общините в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София (столица) – 11 април 2022 г.
  • Южен централен район, включващ общините в областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково – 13 април 2022 г.
  • Югоизточен район, включващ общините в областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол – 15 април 2022 г.

За участие в събитията е необходимо участниците да изпратят попълнен регистрационен формуляр на следния електронен адрес: atusecretariat@mrrb.government.bg  в срок до 25 март 2022 г.

Програмата за онлайн провеждане на информационните дни е следната:

10:00 - 10:30 ч.  Европейския етикет и значението му за общините. Представяне на етапите от процедурата за присъждане на Европейския етикет

10:30 - 11:00 ч.  Подготовка на документите за кандидатстване.

Подробно представяне на технологията за попълване на Образец 2. Общ списък с материали и Приложение 1. Еталон за самооценка (Бенчмарк)

11:00 - 11:15 ч.  Изпращане на документите за кандидатстване и последващи ангажименти на кандидатствалите общини

11:15 - 12:00 ч.  Дискусия, въпроси и отговори

Регистрационния формуляр за участие можете да изтеглите от ТУК.

Препоръчваме Ви, преди провеждането на информационните дни да се запознаете предварително с информацията за условията и реда за кандидатстване на общините за присъждане на Европейския етикет, публикувана на интернет страницата на МРРБ: http://self.government.bg/decentralization/?id=1039&cid=600086&ssid=15&sid=20