×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Безплатни обучения 2022

Начало | За общините | Безплатни обучения 2022 | Тема 9 Превенция, управление на кризи и защита при бедствия

Тема 9 Превенция, управление на кризи и защита при бедствия

12.12.2021

Обученията по модул “Превенция, управление на кризи и защита при бедствия”, ще бъдат проведени на следните дати:

  • 19 - 20 септември 2022 г. Място на провеждане – к.к.Боровец, хотел Янакиев 4*. Всички места са запълнени!
  • 29 - 30 септември 2022 г. Място на провеждане – гр. Бургас, хотел "Мираж" 4*.
  • 6 - 7 октомври 2022 г. Място на провеждане – гр. Русе, хотел "Дунав Плаза" 4*.
  • 7 – 8 ноември 2022 г. Място на провеждане – гр. Севлиево, хотел "Севлиево Плаза" 4*.
  • 17 - 18 ноември 2022 г. Място на провеждане – гр. Хасково, хотел "Зелена Европа" 4*.

Програмата можете да видите ТУК.

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.