×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Безплатни обучения 2022

Начало | За общините | Безплатни обучения 2022 | Тема 8 Правомощия на кметските наместници

Тема 8 Правомощия на кметските наместници

12.12.2021

Обученията по модул “Правомощия на кметските наместници”, ще бъдат проведени на следните дати:

  • 17 - 19 октомври 2022 г. Място на провеждане – гр. Стара Загора, Хотел "Верея" 4*.
  • 02 - 04 ноември 2022 г. Място на провеждане – гр.Вършец, хотел "Медикус" 4*. Всички места са запълнени!
  • 14 - 16 ноември 2022 г. Място на провеждане – гр. Варна, хотел "Аква" 4*.

Програмата можете да видите ТУК.

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.