×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Безплатни обучения 2022

Начало | За общините | Безплатни обучения 2022 | Тема 13 Управление на общинските финанси

Тема 13 Управление на общинските финанси

12.12.2021

Обученията по модул “Управление на общинските финанси”, ще бъдат проведени на следните дати:

  • 5 - 7 октомври 2022 г. Място на провеждане – гр. Варна, хотел "Аква" 4*. Всички места са запълнени!
  • 17 - 19 октомври 2022 г. Място на провеждане – гр. Хасково, хотел "Зелена Европа" 4*. Всички места са запълнени!

Програмата можете да видите ТУК.

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.