×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Безплатни обучения 2022

Начало | За общините | Безплатни обучения 2022 | Тема 10 Предоставяне на социални услуги от общините

Тема 10 Предоставяне на социални услуги от общините

12.12.2021

Обученията по модул “Предоставяне на социални услуги от общините”, ще бъдат проведени на следните дати:

  • 12 - 14 септември 2022 г. Място на провеждане – гр. Стара Загора, Хотел "Верея" 4*. Всички места са запълнени!
  • 3 - 5 октомври2022 г. Място на провеждане – гр.Вършец, хотел "Медикус" 4*. Всички места са запълнени!
  • 31.10 - 02.11.2022 г. Място на провеждане – гр. Бургас, хотел "Мираж" 4*.Всички места са запълнени!
  • 7 - 9 ноември 2022 г. Място на провеждане – гр. Пловдив, хотел "Алианс" 4*. Всички места са запълнени!

Програмата можете да видите ТУК.

Проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, Договор № BG05SFOP001-2.015-0001-C01, се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 4 206 527.80 лв. европейско и 742 328.44 лв. национално съфинансиране.