Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За общините За общините

Безплатни консултации

Начало | За общините | Безплатни консултации

Безплатни консултации за общините в сферата на обществените поръчки, държавните помощи и финансовите инструменти до края на 2022 г. по проект „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“

На база идентифицирани през последните години основни теми, по които е необходима външна експертна помощ за общините, НСОРБ подготви и защити проект „ПРОГРЕС - Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“. Темите са обществени поръчкидържавни помощи и финансови инструменти.

Една от основните дейности на проект „ПРОГРЕС“ е насочена към подкрепа успешното изпълнение на общинските европроекти и по-конкретно – чрез осигуряване на квалифицирана външна консултантска помощ при провеждането на процедури по ЗОП, съблюдаване режима на държавните помощи и използването на финансови инструменти.

НСОРБ осигурява възможност за подпомагане подготовката и изпълнението на проекти на общините, чрез безплатна експертна подкрепа в сферите на:

 Какви са условията, за да се възползвате от безплатна експертна подкрепа?

В зависимост от потребностите на общината, можете да заявите неограничен брой консултации. Няма ограничения за техния вид, обхват или форма на предоставяне (можете да заявите например подготовка на цялостна разработка, но и консултация по телефон).

Дейността ще се изпълнява от НСОРБ до приключване на проекта в края на 2022 г. или до изчерпване на определения финансов ресурс.

Заявката за безплатна услуга може да бъде заявена само чрез Формуляр-заявка, който можете да изтеглите по-долу, от секцията с документи. Заявката следва да бъде подписана от кмета на общината и да бъде изпратена на електронния адрес на Сдружението - namrb@namrb.org (допълнителни указания са посочени във формуляра).

В рамките на до 1 работен ден, представител на Консултанта ще се свърже с посоченото лице за контакт за уточняване на конкретните въпроси, определяне на срокове и технология на работа. След като потвърдите, че сте получили желаната от Вас услуга качествено и в срок, НСОРБ ще заплати съответните разходи за предоставянето й.

Консултациите ще се предоставят от висококвалифицирани експерти на ДЗЗД „Екорис и партньори“, избрани след проведена от НСОРБ процедура по ЗОП.

Допълнителна информация и/или разяснения можете да получите от екипа на проект „ПРОГРЕС“ в НСОРБ: Теодора Дачева - зам.- изпълнителен директор и Виктор Георгиев - технически сътрудник на следните координати; тел. 02 943 44 67, 943 44 68, e-mail; t.dacheva@namrb.org и v.georgiev@namrb.org

Проект „ПРОГРЕС- Подкрепа за развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване“ с Договор № BG05SFOP001-4.003-0001-C02 , се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на обща стойност в размер на 9 428 656,24 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране, което е 8 014 357,80 лв. европейско и 1 414 298,44 лв. национално съфинансиране.