×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

За нас За нас

Управление

Начало | За нас | Управление

Ръководството на Националното сдружение на общините в Република България се осъществява от:

Управителните органи се избират за срок от 4 години.