×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Отчети и програми

Начало | За нас | Отчети и програми | Програма и отчет за дейността на НСОРБ за 2020 г.

Програма и отчет за дейността на НСОРБ за 2020 г.

15.06.2022
Програма и отчет за дейността на НСОРБ за 2020 г.

Програмата за дейността на НСОРБ за 2020 г. е приета от Общото събрание на НСОРБ на 25 февруари 2020 г. 

Отчетът за дейността на НСОРБ за 2020 г. е приет от Общото събрание на НСОРБ на 20 септември 2021 г.