×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Отчети и програми

Начало | За нас | Отчети и програми | Програма и отчет за дейността на НСОРБ за 2017 г.

Програма и отчет за дейността на НСОРБ за 2017 г.

07.06.2022
Програма и отчет за дейността на НСОРБ за 2017 г.

Програмата за дейността на НСОРБ за 2017 г. е приета от Общото събрание на НСОРБ на 23 февруари 2017 г., в гр. София.

Отчетът за дейността на НСОРБ за 2017 г. е приет от Общото събрание на НСОРБ на 28 февруари 2018 г., в гр. София.